LET OP!! KCN Ledenkorting wordt UITSLUITEND toegepast bij de online kaartverkoop.

Bestel uw IKW tickets online!

Bezoekerstarieven

Wanroij is een weekend, met drie dagen feest, maar ook een prima dagje uit voor het hele gezin!

Bestel uw tickets online!

Entreetarieven

De toegangsprijs is sterk gereduceerd voor de leden van de Kever Club Nederland, op basis van een kortingsbewijs. Een campingplaats is tegen gereduceerd tarief als je lid bent van Kever Club Nederland.

Alle bezoekers ontvangen een polsbandje en er zal gedurende het evenement op het dragen daarvan gecontroleerd worden.

Om de stroming bij de kassa te versnellen vragen wij u contant geld mee te nemen, alvast dank hiervoor!

Leden KCN

Let op! KCN ledenkorting wordt toegepast bij de online kaartverkoop.
Koop uw kaart voorafgaand online onder vermelding van uw lidnummer in combinatie met het adres wat hieraan gekoppeld is. Er wordt een eenmalige korting aangeboden per KCN lid.

Dagentree voor leden KCN

• vrijdag óf zaterdag óf zondagentree
• exclusief camping
€ 6,00 p.p.p.d

Weekendentree + 1 nacht IKW camping leden KCN

• zaterdag én zondagentree
• inclusief 1x overnachting IKW camping (zaterdagnacht)
• douchepas à € 2,-, deze is in te wisselen voor een kop koffie of thee bij de horeca
€ 17,50 p.p.

Weekendentree + IKW camping compleet leden KCN

• vrijdag, zaterdag én zondag
• inclusief 2x overnachting camping (vrijdagnacht én zaterdagnacht)
• douchepas à € 2,-, deze is in te wisselen voor een kop koffie of thee bij de horeca
€ 22,50 p.p.

Weekendentree + 1 nacht camping De Bergen leden KCN

• zaterdag én zondagentree
• inclusief 1x overnachting camping De Bergen (zaterdagnacht)
• douchepas à € 2,-, deze is in te wisselen voor een kop koffie of thee bij de horeca
€ 22,50 p.p.

Weekendentree + camping De Bergen compleet leden KCN

• vrijdag, zaterdag én zondag
• inclusief 2x overnachting camping (vrijdagnacht én zaterdagnacht)
• douchepas à € 2,-, deze is in te wisselen voor een kop koffie of thee bij de horeca
€ 27,50 p.p.

niet-leden KCN

Iedereen die geen lid is van de Kever Club Nederland of iedereen die zijn kortingsbewijs is vergeten, zal het tarief van een niet-lid moeten betalen.

Leden van deelnemende clubs ontvangen € 2,50 korting per dag op de entrée.

Kinderen tot en met 13 jaar hebben gratis entree en gratis verblijf op de camping. Bij twijfel over de leeftijd kan er om legitimatie gevraagd worden.

Tarieven zijn per persoon.

Dagentree

• vrijdag óf zaterdag óf zondagentree
• exclusief camping
€ 15,00 p.p. (voorverkoop/clubkorting € 12,50 p.p.)

Weekendentree + 1 nacht IKW camping

• zaterdag én zondagentree
• inclusief 1x overnachting camping (zaterdagnacht)
• douchepas à € 2,-, deze is in te wisselen voor een kop koffie of thee bij de horeca
€ 37,50 p.p. (voorverkoop/clubkorting € 32,50 p.p.)

Weekendentrée + IKW camping compleet

• vrijdag, zaterdag én zondag
• inclusief 2x overnachting camping (vrijdagnacht én zaterdagnacht)
• douchepas à € 2,-, deze is in te wisselen voor een kop koffie of thee bij de horeca
€ 42,- p.p. (voorverkoop/clubkorting € 37,50 p.p.) 

Zaterdag vanaf 16:00 uur en Zondag entree + 1 nacht IKW camping

• zaterdag vanaf 16:00 uur entree én zondagentree
• inclusief 1x overnachting camping (zaterdagnacht)
• douchepas à € 2,-, deze is in te wisselen voor een kop koffie of thee bij de horeca
€ 25,- p.p. (voorverkoop/clubkorting € 22,50 p.p.)

Weekendentree + 1 nacht camping De Bergen

• zaterdag én zondagentree
• inclusief 1x overnachting camping (zaterdagnacht)
• douchepas à € 2,-, deze is in te wisselen voor een kop koffie of thee bij de horeca
€ 42,50 p.p. (voorverkoop/clubkorting € 37,50 p.p.)

Weekendentrée + camping De Bergen compleet

• vrijdag, zaterdag én zondag
• inclusief 2x overnachting camping (vrijdagnacht én zaterdagnacht)
• douchepas à € 2,-, deze is in te wisselen voor een kop koffie of thee bij de horeca
€ 47,- p.p. (voorverkoop/clubkorting € 42,50 p.p.) 

Zaterdag vanaf 16:00 uur en Zondag entree + 1 nacht camping De Bergen

• zaterdag vanaf 16:00 uur entree én zondagentree
• inclusief 1x overnachting camping (zaterdagnacht)
• douchepas à € 2,-, deze is in te wisselen voor een kop koffie of thee bij de horeca
€ 30,- p.p. (voorverkoop/clubkorting € 27,50 p.p.)

Parkeren

IKW Wanroij is een evenement voor de Klassieke Volkswagen. Er mogen dan ook geen andere merken dan Klassieke Volkswagens en afgeleiden (van VW Kever tot en met T25/T3 Bus en afgeleiden van de VW Kever) op het evenemententerrein parkeren. Voor deze auto's is een apart parkeerterrein ingericht. De openingstijden voor dit terrein zijn van 8:30 tot 18:00 uur.

Parkeren op het evenementterrein

Parkeertarief Klassieke Volkswagens

GRATIS

Parkeertarief niet-Klassieke VW’s

€ 5,00 per auto per dag

Parkeren op het campingterrein

Het campingterrein is in eerste instantie bedoeld om te kamperen en niet om te parkeren. Daarom is er een parkeertarief voor de camping ingevoerd.

Parkeertarief op de camping voor Klassieke VWs

GRATIS

Parkeertarief op de camping voor niet-Klassieke VW’s

€ 25,00 per auto weekendtarief

Opmerking: €15,00 wordt geretourneerd wanneer men dezelfde dag nog parkeert buiten de camping. Dit om de campinggasten, die alleen willen laden en lossen, tegemoet te komen.

Regelement

Wanneer u het evenemententerrein betreedt, bent u verplicht zich te houden aan deze huisregels welke zijn opgesteld voor het Internationaal Kever Weekend te Wanroij. Met het betreden van dit evenemententerrein verklaart u zich akkoord met deze regels. Bij het niet naleven van onze huisregels wordt u de toegang tot het terrein onherroepelijk ontzegd. Aanwijzingen door of namens het personeel moeten te allen tijde stipt worden opgevolgd! De organisatie van het Internationaal Kever Weekend behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Reglement voor bezoekers

1. U bent verplicht uw polsbandje te dragen om uw pols en dit op verzoek te tonen. Bij verlies van het polsbandje dient u zich zo snel mogelijk te melden bij de informatie. Bij misbruik van toegangskaarten en/of polsbandjes wordt aangifte gedaan bij de politie.
2. Op het evenemententerrein geldt de Nederlandse wegenverkeerswet. Bestuurders moeten beschikken over een geldig rijbewijs en het voertuig moet verzekerd en APK goedgekeurd zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor deelnemers aan de sprint of buggybak, echter uitsluitend voor het rijden van de camping (of andere stallingsplaats) naar het betreffende onderdeel en terug. Brommers, trikes, quads, minibikes en scooters zijn niet toegestaan op het evenementen terrein m.u.v. voertuigen van de organisatie. De maximumsnelheid op het terrein is 10 km/u. Rijden met- of onder invloed van alcohol wordt niet getolereerd. Alcohol in het verkeer is een misdrijf! Bestuurders die zich schuldig maken aan roekeloos of onverantwoord rijgedrag worden door de organisatie van het evenement verwijderd.
3. Parkeren is alleen toegestaan op de aangegeven plaatsen. Foutparkeerders worden weggesleept. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aangericht aan uw auto door het wegslepen.
4. Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar.
5. Op het gehele evenemententerrein is glaswerk verboden. Uitzondering hierop zijn de campings en de manege.
6. Roken is niet toegestaan in de feesttenten op het Internationaal Kever Weekend.
7. Drugs zijn verboden.
8. Huisdieren zijn toegelaten maar dienen altijd aangelijnd te zijn. Dit is uitsluitend toegestaan op de camping en op het evenemententerrein bij de manege. Op het dagrecreatieterrein, strandbad, speeltuinen en horeca zijn geen honden toegestaan. Honden dienen op de daarvoor bestemde plaats of buiten het evenemententerrein te worden uitgelaten.
9. Het verspreiden van folders of flyers is niet toegestaan. 
10. Hier gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken, seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien en moddergooien worden niet getolereerd.
11. Gooi uw afval in de daarvoor bestemde afvalcontainers. Mensen die met opzet de terreinen en/of materialen vervuilen en/of vernielen worden de toegang tot het terrein ontzegd. Schade wordt op de veroorzaker verhaald en dient direct contant te worden betaald aan de organisatie.
12. Bij het plegen van misdrijven wordt u aangehouden en overgedragen aan de politie.
13. De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.
14. Camera's waken over uw en onze veiligheid. Op diverse plaatsen op het terrein hangen camera's. Een ieder die ons evenement bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
15. Bij een afgelasting of vroegtijdig beëindigen van het evenement door onvoorziene omstandigheden worden reeds betaalde entreegelden niet retour gegeven.
16. In geval van calamiteiten (ongeval, brand, vernieling, etc.) of andere dringende zaken kunt u de organisatie bereiken, klik hier.

Ga naar boven